menu
home
線上對話線上對話需要幫手? 線上對話

致電我們


電訊盈科個人客戶服務綜合熱線
1000
電訊盈科熱賣專線
2888 1888(粵語)
2888 0008(英語)

尋找我們

上環
德輔道中322號西區電話機樓24樓
個人客戶
星期一至星期六︰1000-2030
星期日:1300-1800
公眾假期休息

觀塘
成業街7號寧晉中心12樓E室
個人客戶
星期一至星期六︰1000-2030
星期日:1300-1800
公眾假期休息

尖沙咀
中間道10號國際電信大廈3樓
個人客戶
星期一至星期六︰1000-2030
星期日:1300-1800
公眾假期休息

沙田
新城市中央廣場2座17樓1720-21室
個人客戶
星期一至星期六︰1000-2030
星期日:1300-1800
公眾假期休息